Funcionament Cambridge School

Classes particulars d’anglès a Figueres
Escola d'Anglés Catalunya

Cambridge School va ser fundada a l’any 1991 a Figueres i des de els seus inicis ens varem especialitzar en nens, sent pioners a les comarques Gironines en l’ensenyament de l’anglès a nens de 3 anys.
Per a nosaltres, els alumnes sempre han estat la nostra prioritat buscant els millors i més actuals sistemes d’aprenentatge, no és d’estranyar que hem utilitzat els ordinadors per a l’ensenyament des del començament d’Internet y el curs 2006-07 varem instal.lar les Pissarres Digitals Interactives a l’escola.

Esperem doncs poder seguir al vostre servei durant molts anys més.

Classes particulars d’anglès a Figueres

> Ubicació
> Contacte

Metodologia

La PDI (pissarra digital interactiva) ens ajuda a millorar la motivació dels alumnes i acostar-los a l’anglès real, treballant amb cançons, vídeos i textos 100% reals.

No podem deixar de banda que per als més petits també utilitzem les cançons tradicionals angleses, els contes, històries i sobretot els jocs, res més divertit que aprendre una llengua jugant.

El nostre treball està enfocat a que els nostres alumnes assoleixin un nivell B2 (FCE) i C1 (CAE) un cop acabat o abans d’acabar el Batxillerat, el nivell necessari per a poder utilitzar l’anglès en el món laboral i/o universitari. No hem d’oblidar que l’anglès és la llengua internacional de comunicació i que en un món globalitzat és l’idioma principal de comunicació.

Informes escolars

Donem dos informes escolars durant el curs, el primer a finals de febrer i l’altre a fi de curs.
Els informes són un recull de les notes que han anat tenint en els exàmens fets durant el curs. Normalment fem un examen cada unitat, tant de gramàtica com d’expressió i comprensió oral. Això no vol dir que també fem algun exercici i aquest el valorem com a tal. Les notes són numèriques i el resultat final és la mitjana de tots els exercicis i exàmens fets durant el semestre.

Si hi ha alguna valoració a fer doncs us la posem en l’informe escolar.

Faltes d'assistència

Les assistències es controlen i s’anoten diàriament, a la primera falta, l’escola trucarà a casa si els alumnes son menors d’edat.

Contacte amb els pares

L’escola sempre té les portes obertes per tal d’informar-vos sobre qualsevol tema, per aixó també hem millorat el lloc web i així poder-vos informar millor.


De totes maneres si el que voleu és una reunió amb el professor del vostre fill/a o la directora, només cal trucar-nos i trobarem un dia i hora per tal de reunir-nos.


Així doncs el funcionament seria el següent:
Informació sobre qualsevol consulta, la trobareu a la nova web o bé per telèfon o email.

Exàmens Oficials

Trobareu un apartat exclusiu amb informació sobre els exàmens oficials, degut a la seva importància.
Però no ens cansarem de repetir-vos que els exàmens oficials són la culminació en l’aprenentatge de l’anglès. Són aquells papers que certifiquen el vostre nivell d’anglès oficialment, les vostres hores dedicades a aquesta llengua i que per tant és molt important tenir títols oficials, sense ells el vostre nivell no estarà certificat per un estament oficial.

Exàmens

Calendari Escolar

Totes les dates importants a recordar les teniu a l’apartat de calendari escolar.

Calendari Escolar