ANGLÈS ALS 3 ANYS

La millor etapa per a l’aprenentatge i desenvolupament del sistema cognitiu és des del naixement fins als 7 anys. És una etapa en què els nens i nenes són com esponges, ja que absorbeixen tot el coneixement amb molta facilitat. A més a més, són més atrevits/des, no tenen prejudicis, es comuniquen sense vergonya i, sobretot, no tradueixen. Aprenen jugant sense adonar-se’n, malgrat que a la nostra escola els/les fem escriure ja des de ben petits/tes amb l’objectiu de promoure un bon ús de la llengua i evitar faltes d’ortografia quan siguin més grans.

 

La gramàtica es pot aprendre en qualsevol moment, però l’expressió i la comprensió oral i escrita són molt més difícils d’assolir a una edat avançada. És per aquest motiu que a l’escola els/les preparem per als exàmens oficials a partir de 1r de primària. La diferència a l’hora d’examinar-se és molt evident entre els nens i nenes que han començat des de ben petits/tes i aquells/lles que no ho han fet. Així doncs, la facilitat en l’aprenentatge dels idiomes, així com en altres àmbits del coneixement, és més elevada a aquestes edats, atès que el cervell és com plastilina, molt emmotllable. Fins a aquesta edat, és molt senzill parlar i entendre diversos idiomes alhora, sent fins i tot capaços/ces d’aprendre l’anglès com si fos la seva llengua materna.

 

Tot i això, és important tenir en compte que a l’escola venen poques hores a la setmana. Per aquesta raó, és de gran importància que en el context familiar es fomenti l’ús i exposició a la llengua anglesa. Una manera efectiva d’aconseguir-ho és mitjançant dibuixos animats o contes en aquest idioma. Això permetrà augmentar el contacte amb la llengua i, com a conseqüència, millorarà el desenvolupament de les habilitats lingüístiques. Quanta més immersió i pràctica, millor serà el resultat en l’aprenentatge de l’idioma.

 

CURS ANGLÈS 2022/2023