•  

  Cambridge School va ser fundada a l'any 1991 a Figueres i des de els seus inicis ens varem especialitzar en nens, sent pioners a la ciutat en l'ensenyament de l'anglès a nens de 3 anys.
  Per a nosaltres, els alumnes sempre han estat la nostra prioritat buscant els millors i més actuals sistemes d'aprenentatge, no és d'estranyar que hem utilitzat els ordinadors per al ensenyament des de el començament d'Internet o el curs 2006-07 varem instal.lar una Pissarra Digital Interactiva a l'escola. A la secció Links trobareu els enllaços per practicar els exàmens de la Universitat de Cambrigde.

  Esperem doncs poder seguir al vostre servei durant molts anys més.

  Metodologia
  Alhora és quan els grups fan algunes setmanes de treball amb la Pissarra Digital Interactiva i els Ordinadors. La PDI ens ajuda a millorar la motivació dels alumnes i acostar-los a l'anglès real, treballant amb cançons, vídeos i textos 100% reals.

  No podem deixar de banda que per als més petits també utilitzem les cançons tradicionals angleses, els contes, històries i sobretot els jocs, res més divertit que aprendre una llengua jugant.

  El nostre treball està  enfocat a que els nostres alumnes assoleixin un nivell B2 (FCE) i C1 (CAE) un cop acabat o abans d'acabar el Batxillerat, el nivell necessari per a poder utilitzar l'anglès en el món laboral o el nivell que el Plá  Bolonya exigit  a tots els universitaris per l'obtenció del títol. No hem d'oblidar que l'anglès és la llengua internacional de comunicació i que en un món globalitzat és l'idioma principal de comunicació.

  Informes escolars
  Donem dos informes escolars durant el curs, el primer a finals de febrer i l'altre a fi de curs.
  Els informes són un recull de les notes que han anat tinguen en els exàmens fets durant el curs. Normalment fem un examen cada unitat, tant de gramàtica com d'expressió i comprensió oral. Aixó no vol dir que també fem algun exercici i aquest el valorem com a tal. Les notes són numèriques i el resultat final és la mitjana de tots els exercicis i exàmens fets durant el semestre.

  Si hi ha alguna valoració a fer doncs us la posem en l'informe escolar.

  Faltes d'assistència

  Les assistències es controlen i s'anoten diàriament, per tant cal justificar les faltes d'assistència ja que al cap de dues faltes d'assistència no justificades pels pares, l'escola trucará  a casa.

  Contacte amb els pares

  L'escola sempre té les portes obertes per tal d'informar-vos sobre qualsevol tema, per aixó també hem millorat el lloc web i així poder-vos informar millor.
  De totes maneres si el que voleu és una reunió amb el professor del vostre fill/a o la directora, només cal trucar-nos i trobarem un dia i hora per tal de reunir-nos.
  No fem reunions de pares" degut a la dificultat de trobar horaris, lloc, etc.
  Així doncs el funcionament seria el següent:
  Informació sobre qualsevol consulta, la trobareu a la nova web o bé per telèfon o email. O si voleu una reunió doncs, trucar i quedar.
  Cap problema.

  Exàmens Oficials

  Trobareu un apartat exclusiu amb informació sobre els exàmens oficials, degut a la seva importància.
  Però no ens cansarem de repetir-vos que els exàmens oficials són la culminació en l'aprenentatge de l'anglès. Són aquells papers que certifiquen el vostre nivell d'anglès oficialment, les vostres hores dedicades a aquesta llengua i que per tant és molt important tenir títols oficials, sense ells les vostres hores de classe no estaran certificades per cap estament oficial.
  Seria impensalble estudiar una carrera universitària i no fer l'examen final, no?
  Doncs pares/mares mentalitzeu als vostres fills/es que han d'aprovar títols oficals (Cambridge o EOI)

  Calendari Escolar
  Totes les dates importants a recordar les teniu a l'apartat de calendari escolar.
  Allá  anirem actualitzant la informació, dies festius, inscripcions a exàmens oficials, entrega d'informes escolars, etc.